ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> òq›_º¦äººæ‰¾|?/title> <link href="/n3318/n6516/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><script type="text/javascript"> function setTab1(name,cursel,n){ for(i=1;i<=n;i++){ var menu=document.getElementById(name+i); var con=document.getElementById("con_"+name+"_"+i); menu.className=i==cursel?"ding":""; con.style.display=i==cursel?"block":"none"; } } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><input id="mfii8"></input><listing id="mfii8"></listing><input id="mfii8"><p id="mfii8"><noscript id="mfii8"><listing id="mfii8"></listing></noscript></p></input><input id="mfii8"><noscript id="mfii8"><noscript id="mfii8"><p id="mfii8"></p></noscript></noscript></input><input id="mfii8"></input><listing id="mfii8"></listing><p id="mfii8"><p id="mfii8"><input id="mfii8"><input id="mfii8"></input></input></p></p><input id="mfii8"><listing id="mfii8"><noscript id="mfii8"><p id="mfii8"></p></noscript></listing></input><p id="mfii8"></p><input id="mfii8"><p id="mfii8"></p></input><noscript id="mfii8"><input id="mfii8"><input id="mfii8"><input id="mfii8"></input></input></input></noscript><p id="mfii8"></p><input id="mfii8"><listing id="mfii8"><listing id="mfii8"><p id="mfii8"></p></listing></listing></input><input id="mfii8"><listing id="mfii8"><noscript id="mfii8"><p id="mfii8"></p></noscript></listing></input><p id="mfii8"></p><p id="mfii8"></p><input id="mfii8"><p id="mfii8"></p></input><listing id="mfii8"><input id="mfii8"><p id="mfii8"><p id="mfii8"></p></p></input></listing><p id="mfii8"></p><input id="mfii8"></input><input id="mfii8"></input><noscript id="mfii8"><input id="mfii8"><p id="mfii8"><listing id="mfii8"></listing></p></input></noscript><input id="mfii8"><input id="mfii8"></input></input><listing id="mfii8"></listing><listing id="mfii8"></listing><noscript id="mfii8"></noscript><p id="mfii8"><p id="mfii8"><input id="mfii8"><listing id="mfii8"></listing></input></p></p><noscript id="mfii8"></noscript><listing id="mfii8"><listing id="mfii8"><noscript id="mfii8"><noscript id="mfii8"></noscript></noscript></listing></listing><p id="mfii8"></p><listing id="mfii8"></listing><input id="mfii8"><listing id="mfii8"></listing></input><p id="mfii8"></p><listing id="mfii8"></listing><p id="mfii8"></p><noscript id="mfii8"></noscript><input id="mfii8"><listing id="mfii8"></listing></input><p id="mfii8"></p><noscript id="mfii8"><noscript id="mfii8"></noscript></noscript><p id="mfii8"><noscript id="mfii8"><listing id="mfii8"></listing></noscript></p><noscript id="mfii8"><noscript id="mfii8"></noscript></noscript><input id="mfii8"></input><p id="mfii8"><p id="mfii8"><p id="mfii8"><input id="mfii8"></input></p></p></p><input id="mfii8"></input><input id="mfii8"><input id="mfii8"></input></input><p id="mfii8"><p id="mfii8"><input id="mfii8"></input></p></p><input id="mfii8"></input><input id="mfii8"><input id="mfii8"><listing id="mfii8"><listing id="mfii8"></listing></listing></input></input><p id="mfii8"><p id="mfii8"><input id="mfii8"><input id="mfii8"></input></input></p></p><p id="mfii8"></p> <listing id="mfii8"></listing><p id="mfii8"></p><p id="mfii8"><noscript id="mfii8"><input id="mfii8"></input></noscript></p><input id="mfii8"><listing id="mfii8"><noscript id="mfii8"></noscript></listing></input><listing id="mfii8"><listing id="mfii8"></listing></listing><noscript id="mfii8"></noscript><listing id="mfii8"></listing><listing id="mfii8"></listing><p id="mfii8"><p id="mfii8"><input id="mfii8"></input></p></p><p id="mfii8"></p><noscript id="mfii8"></noscript><noscript id="mfii8"><noscript id="mfii8"><p id="mfii8"></p></noscript></noscript><noscript id="mfii8"><noscript id="mfii8"><p id="mfii8"><p id="mfii8"></p></p></noscript></noscript><listing id="mfii8"></listing><p id="mfii8"></p><listing id="mfii8"><listing id="mfii8"><noscript id="mfii8"><noscript id="mfii8"></noscript></noscript></listing></listing><input id="mfii8"><input id="mfii8"><listing id="mfii8"><noscript id="mfii8"></noscript></listing></input></input><p id="mfii8"></p><p id="mfii8"></p><noscript id="mfii8"><noscript id="mfii8"><input id="mfii8"></input></noscript></noscript><listing id="mfii8"><listing id="mfii8"><noscript id="mfii8"><p id="mfii8"></p></noscript></listing></listing><p id="mfii8"></p><listing id="mfii8"></listing><listing id="mfii8"></listing><input id="mfii8"></input><noscript id="mfii8"></noscript><input id="mfii8"></input><listing id="mfii8"></listing><p id="mfii8"></p><listing id="mfii8"><noscript id="mfii8"><noscript id="mfii8"><p id="mfii8"></p></noscript></noscript></listing><noscript id="mfii8"></noscript><input id="mfii8"></input><input id="mfii8"><input id="mfii8"><noscript id="mfii8"></noscript></input></input><noscript id="mfii8"></noscript><listing id="mfii8"></listing><noscript id="mfii8"></noscript><noscript id="mfii8"><noscript id="mfii8"><p id="mfii8"></p></noscript></noscript><listing id="mfii8"></listing><p id="mfii8"></p><input id="mfii8"><input id="mfii8"><listing id="mfii8"></listing></input></input><listing id="mfii8"></listing><noscript id="mfii8"></noscript><noscript id="mfii8"></noscript><listing id="mfii8"></listing><input id="mfii8"></input><noscript id="mfii8"><noscript id="mfii8"><p id="mfii8"><p id="mfii8"></p></p></noscript></noscript><noscript id="mfii8"><noscript id="mfii8"><p id="mfii8"></p></noscript></noscript><p id="mfii8"></p><p id="mfii8"><p id="mfii8"></p></p><input id="mfii8"><input id="mfii8"><noscript id="mfii8"></noscript></input></input> <input id="mfii8"></input><listing id="mfii8"><listing id="mfii8"></listing></listing><noscript id="mfii8"><noscript id="mfii8"></noscript></noscript><noscript id="mfii8"><noscript id="mfii8"><p id="mfii8"><input id="mfii8"></input></p></noscript></noscript><listing id="mfii8"></listing><listing id="mfii8"></listing><p id="mfii8"></p><noscript id="mfii8"><noscript id="mfii8"><p id="mfii8"></p></noscript></noscript><p id="mfii8"></p><p id="mfii8"></p><listing id="mfii8"><noscript id="mfii8"></noscript></listing><input id="mfii8"><input id="mfii8"></input></input><noscript id="mfii8"></noscript><listing id="mfii8"></listing><input id="mfii8"></input><listing id="mfii8"></listing><listing id="mfii8"><listing id="mfii8"><noscript id="mfii8"></noscript></listing></listing><input id="mfii8"><input id="mfii8"><listing id="mfii8"><noscript id="mfii8"></noscript></listing></input></input><listing id="mfii8"></listing><noscript id="mfii8"></noscript><p id="mfii8"><p id="mfii8"><input id="mfii8"><input id="mfii8"></input></input></p></p><input id="mfii8"><input id="mfii8"><noscript id="mfii8"></noscript></input></input><noscript id="mfii8"></noscript><listing id="mfii8"></listing><listing id="mfii8"></listing><listing id="mfii8"><listing id="mfii8"></listing></listing><noscript id="mfii8"><noscript id="mfii8"><p id="mfii8"></p></noscript></noscript><listing id="mfii8"><input id="mfii8"><noscript id="mfii8"></noscript></input></listing><p id="mfii8"></p><input id="mfii8"></input><input id="mfii8"></input><p id="mfii8"><p id="mfii8"></p></p><listing id="mfii8"></listing><p id="mfii8"></p><p id="mfii8"></p><listing id="mfii8"></listing><noscript id="mfii8"><noscript id="mfii8"><input id="mfii8"></input></noscript></noscript><listing id="mfii8"></listing><listing id="mfii8"><listing id="mfii8"></listing></listing><p id="mfii8"></p><p id="mfii8"></p><input id="mfii8"><input id="mfii8"></input></input><noscript id="mfii8"></noscript><noscript id="mfii8"><noscript id="mfii8"><p id="mfii8"><p id="mfii8"></p></p></noscript></noscript><listing id="mfii8"></listing><listing id="mfii8"></listing><p id="mfii8"><p id="mfii8"><input id="mfii8"><input id="mfii8"></input></input></p></p><listing id="mfii8"><listing id="mfii8"></listing></listing><noscript id="mfii8"><noscript id="mfii8"><p id="mfii8"><p id="mfii8"></p></p></noscript></noscript><input id="mfii8"></input></div><div class="header"> <div class="floatleft"> <iframe name="weather_inc" src="http://i.tianqi.com/index.php?c=code&id=10&color=%23FFFFFF&py=pingdu&site=12" width="290" height="20" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" ></iframe></div> <div class="floatright"></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="logo"> <div style="color:#015ab6; font-size:48px; font-weight:bold; margin-top:42px; margin-left:14px;" class="floatleft">òq›_º¦äººæ‰¾|?/div> <div class="sousuo floatright"> <script type="text/javascript"> String.prototype.trim = function () { return this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, ""); } //搜烦点击事äšg function searchClick() { var search = document.getElementById("searchContent").value; search = search.trim(); if (search != "") { var searchEncode = encodeURI(search); var url="http://120.221.95.67:9000/pingdusearch/WebSite/cms/SearchInfoList.aspx?searchContent=" + searchEncode; window.open(url); } } </script> <form id="form1" method="post"> <div class="suosuoleft floatleft"> <input class="SearchInput" id="searchContent" name="allSearch_Content" onblur="if(this.value==''){this.value = this.defaultValue; this.style.color='#aaa'}" onclick="if(this.value==this.defaultValue){this.value = '';this.style.color = '#000'}" onkeydown="if (event.keyCode==13) {searchClick();return false;}" type="text" value="误‚¾“入搜索内å®? /> </div><input class="searchR floatleft" id="allSearch" name="imageField2" onclick="searchClick();" type="button" value=" " /> <div></div> </form> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="content"> <div class="biaotileft floatleft"> <ul> <li class="ding" id="tab_11" onmouseover="setTab1('tab_1',1,6)"><a href="/n3318/n6516/n6517/index.html" target="_blank">政务资讯</a></li> <li id="tab_12" onmouseover="setTab1('tab_1',2,6)"><a href="/n3318/n6516/n6518/index.html" target="_blank">法规政策</a></li> <li id="tab_13" onmouseover="setTab1('tab_1',3,6)"><a href="/n3318/n6516/n6519/index.html" target="_blank">通知公告</a></li> <li id="tab_14" onmouseover="setTab1('tab_1',4,6)"><a href="/n3318/n6516/n6520/index.html" target="_blank">办事指南</a></li> <li id="tab_15" onmouseover="setTab1('tab_1',5,6)"><a href="/n3318/n6516/n6521/index.html" target="_blank">人才风采</a></li> <li id="tab_16" onmouseover="setTab1('tab_1',6,6)"><a href="/n3318/n6516/n6522/index.html" target="_blank">联系我们</a></li> </ul> </div> <div style="height: 357px; float: left;"> <div class="news_r floatleft" id="con_tab_1_1" style="display: block;"> <div class="middle floatleft"><style> .focus { FLOAT: left; WIDTH: 592px; height:357px; OVERFLOW: hidden; } .focuspic { WIDTH: 592px; height:357px; } .focuspic IMG { WIDTH: 592px; height:357px; DISPLAY: block; } .focuspic SPAN { LINE-HEIGHT: 30px; DISPLAY: block; COLOR: #333333; height:30px; background-color:#F3F3F3; } .focuspic SPAN A { COLOR:#000; display:block; text-align:center; LINE-HEIGHT: 30px; font-weight:bold; font-size:20px; padding-left:0; text-decoration:none; } .focuspic SPAN A:hover { COLOR: #ff0000; font-weight:bold; } .focusnav { POSITION: relative; MARGIN-TOP: -23px; PADDING-RIGHT: 1px; FLOAT: right; } .focusnav SPAN { TEXT-ALIGN:center; LINE-HEIGHT: 17px; WIDTH: 19px; BACKGROUND: #273654; FLOAT: left; COLOR: #fff; CURSOR: pointer; MARGIN-LEFT: 1px; MARGIN-RIGHT: 1px; height: 17px; font-size:12px; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; FILTER: Alpha(opacity=2000, finishOpacity=0, style=0); display:inline; border:1px solid #112145; font-weight:bold; } .focusnav SPAN.current { BACKGROUND: #8D1B2C; border:1px solid #720812; FILTER: Alpha(opacity=2000, finishOpacity=0, style=0); } .focuspic SPAN STRONG { DISPLAY: block; COLOR: #333 } </style> <script> <!-- //<![CDATA[ function focus(name,total){ this.name = name; this.total = total; this.current = 1 setfocus.call(this) this.reset = setTimeout(tofocus(this,1),4000); } focus.prototype={ to:function(i){ if(i>this.total)i=1; this.current=i; for(var j=1;j<=this.total;j++){ document.getElementById(this.name+"_cont"+j).style.display= (this.current==j)?"block":"none"; document.getElementById(this.name+"_btn"+j).className= (this.current==j)?"current":""; } clearTimeout(this.reset); this.reset = setTimeout(tofocus(this,++this.current),4000); } } function setfocus(){ for(i=1;i<=this.total;i++){ document.getElementById(this.name+"_btn"+i).onclick=tofocus.call (this,this,i) } } function tofocus(obj,i){ return function(){ obj.to(i) } } //]]> //--> </script> <div class="focus"> <div class="focuspic"> <div style="DISPLAY:block" id="focus_cont1"> <a href="/n3318/n6516/n6517/n6523/181212182751814607.html"><img border="0" src="/upload/181212182751814607/181213134632533820.jpg" /></a> </div> <div style="DISPLAY:none" id="focus_cont2"> <a href="/n3318/n6516/n6517/n6523/181210140702408535.html"><img border="0" src="/upload/181210140702408535/181210141205033121.jpg" /></a> </div> <div class="bg"></div> <div class="focusnav"> <span id="focus_btn1">1</span> <span id="focus_btn2">2</span> <span id="focus_btn3">3</span> <span id="focus_btn4">4</span></div> <script type="text/javascript">var a1=new focus("focus",4)</script> </div> </div> </div> <div class="neirongr floatleft"> <div class="neirongheader"> <div class="x_src floatleft">政务信息</div> <div class="floatright more"><a href="/n3318/n6516/n6517/n6524/index.html" target="_blank">更多</a></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="x_newsList x_new"><ul> <!-- ///动态列表获å?--> <li><a href='/n3318/n6516/n6517/n6524/220301163333610831.html' title=“智汇åã^度”äh才新æ”?™å¹è¡¥è´´ç”³æŠ¥æ—¶é—´è°ƒæ•´å…¬å‘?target="_blank">â—?“智汇åã^度”äh才新æ”?™å¹è¡¥è´´ç”³æŠ¥æ—¶é—´è°ƒæ•?..</a><span>[03-01]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6517/n6524/190222112008596665.html' title=人才局开展“äh才新æ”?2条”解è¯ÀL´»åŠ?target="_blank">â—?人才局开展“äh才新æ”?2条”解è¯ÀL´»åŠ?/a><span>[02-22]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6517/n6524/190108090141594378.html' title=“智汇åã^度”äh才新æ”?2条补助可¾|‘上ç”ÏxŠ¥ “åã^度äh才网”上¾U¿åŠ©æŽ¨äh才服务效能提å?target="_blank">â—?“智汇åã^度”äh才新æ”?2条补助可¾|‘上ç”ÏxŠ¥...</a><span>[01-02]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6517/n6524/190101173606731814.html' title=“智汇åã^度•携手共赢”äh才政½{–宣讲活动走˜q›å¼€å‘区 target="_blank">â—?“智汇åã^度•携手共赢”äh才政½{–宣讲活动走...</a><span>[12-28]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6517/n6524/181210155534251886.html' title=习近òqÏx€ÖM¹¦è®°è°ˆå¦‚何打造优¿U€äººæ‰é˜Ÿä¼ target="_blank">â—?习近òqÏx€ÖM¹¦è®°è°ˆå¦‚何打造优¿U€äººæ‰é˜Ÿä¼</a><span>[12-10]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6517/n6524/181210152632814776.html' title=招才引智˜q›è¡Œæ—Óž¼5位æ“v外äh才来我市考察 target="_blank">â—?招才引智˜q›è¡Œæ—Óž¼5位æ“v外äh才来我市考察</a><span>[10-29]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6517/n6524/181212183801785425.html' title=òq›_º¦å¸‚äh才局¿U¯æžæ‹“宽人才引进渠道 target="_blank">â—?òq›_º¦å¸‚äh才局¿U¯æžæ‹“宽人才引进渠道</a><span>[08-16]</span></li> </ul></div> </div> </div> <div class="news_r floatleft" id="con_tab_1_2" style="display: none;"> <div class="sex floatleft"> <div class="neirongheader"> <div class="x_src floatleft">政策文äšg</div> <div class="floatright more"><a href="/n3318/n6516/n6518/n6525/index.html" target="_blank">更多</a></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="x_newsList x_new"><ul> <!-- ///动态列表获å?--> <li><a href='/n3318/n6516/n6518/n6525/200118015716871035.html' title=关于实施“智汇åã^度”äh才工½E‹çš„12条意è§?target="_blank">â—?关于实施“智汇åã^度”äh才工½E‹çš„12条意è§?/a><span>[01-18]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6518/n6525/200118012939871620.html' title=招商引资™å¹ç›®æ”¿ç­–清单 target="_blank">â—?招商引资™å¹ç›®æ”¿ç­–清单</a><span>[01-18]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6518/n6525/200118004755792823.html' title=高层‹Æ¡äh才扶持政½{–清å?target="_blank">â—?高层‹Æ¡äh才扶持政½{–清å?/a><span>[01-18]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6518/n6525/200118003534667160.html' title=技能äh才扶持政½{–清å?target="_blank">â—?技能äh才扶持政½{–清å?/a><span>[01-18]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6518/n6525/200118002556136756.html' title=高校毕业生扶持政½{–清å?target="_blank">â—?高校毕业生扶持政½{–清å?/a><span>[01-18]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6518/n6525/200118001251558336.html' title=一‹Æ¡æ€§åˆ›ä¸šè¡¥è´´æ”¿½{–清å?target="_blank">â—?一‹Æ¡æ€§åˆ›ä¸šè¡¥è´´æ”¿½{–清å?/a><span>[01-18]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6518/n6525/190107103815449862.html' title=å±×ƒ¸œçœå·¥½E‹æŠ€æœ¯ç ”½I¶ä¸­å¿ƒç®¡ç†åŠžæ³?target="_blank">â—?å±×ƒ¸œçœå·¥½E‹æŠ€æœ¯ç ”½I¶ä¸­å¿ƒç®¡ç†åŠžæ³?/a><span>[01-01]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6518/n6525/181210150719689867.html' title=青岛市äh民政府关于实施科技型企业培肜y€œç™¾åƒä¸‡â€å·¥½E‹çš„意见 target="_blank">â—?青岛市äh民政府关于实施科技型企业培肜y€œç™¾...</a><span>[12-10]</span></li> </ul></div> </div> <div class="neirongr floatleft"> <div class="neirongheader"> <div class="x_src floatleft">权威解读</div> <div class="floatright more"><a href="/n3318/n6516/n6518/n6526/index.html" target="_blank">更多</a></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="x_newsList x_new"><ul> <!-- ///动态列表获å?--> <li><a href='/n3318/n6516/n6518/n6526/181230145552167858.html' title=2019òq´è“våQŒä½ çš„社保将有一个大变化åQ?target="_blank">â—?2019òq´è“våQŒä½ çš„社保将有一个大变化åQ?/a><span>[08-01]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6518/n6526/181230144719322585.html' title=员工说走ž®Þpµ°åQŒç”¨äººå•ä½åº”该如何处理劳动关¾pÕd‘¢åQ?target="_blank">â—?员工说走ž®Þpµ°åQŒç”¨äººå•ä½åº”该如何处理劳动关...</a><span>[07-31]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6518/n6526/181217153413189707.html' title=人社部有兌™´Ÿè´£ähž®±ã€Šå›½åŠ¡é™¢å…³äºŽæŽ¨è¡Œ¾lˆèín职业技能培训制度的意见》答记者问 target="_blank">â—?人社部有兌™´Ÿè´£ähž®±ã€Šå›½åŠ¡é™¢å…³äºŽæŽ¨è¡Œ¾lˆèínè?..</a><span>[05-11]</span></li> </ul></div> </div> </div> <div class="news_r floatleft" id="con_tab_1_3" style="display: none;"> <div class="sex floatleft"> <div class="neirongheader"> <div class="x_src floatleft">工作通知</div> <div class="floatright more"><a href="/n3318/n6516/n6519/n6527/index.html" target="_blank">更多</a></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="x_newsList x_new"><ul> <!-- ///动态列表获å?--> <li><a href='/n3318/n6516/n6519/n6527/181226103726564757.html' title=关于¾l„团赴青岛部分高校参加招聘活动的通知 target="_blank">â—?关于¾l„团赴青岛部分高校参加招聘活动的通知</a><span>[12-26]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6519/n6527/181226102235736231.html' title=关于开展åã^度市2018òq´äh才及™å¹ç›®éœ€æ±‚调查工作的通知 target="_blank">â—?关于开展åã^度市2018òq´äh才及™å¹ç›®éœ€æ±‚è°ƒ...</a><span>[12-26]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6519/n6527/181226101040314274.html' title=关于转发鲁äh½C‘Ö­—ã€?018ã€?24åäh–‡ä»?做好2018òq´åšå£«åŽ¿U‘研工作站申报工作的通知 target="_blank">â—?关于转发鲁äh½C‘Ö­—ã€?018ã€?24åäh–‡ä»?..</a><span>[12-26]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6519/n6527/181210101032548853.html' title=关于参加2018中国‹¹·å¤–人才交流大会暨第20届中国留学äh员广州科技交流会的通知 target="_blank">â—?关于参加2018中国‹¹·å¤–人才交流大会暨第...</a><span>[12-04]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6519/n6527/181226103403767657.html' title=关于做好引进国内高层‹Æ¡äh才活动岗位需求征集工作的通知 target="_blank">â—?关于做好引进国内高层‹Æ¡äh才活动岗位需求征...</a><span>[10-15]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6519/n6527/181226104229173564.html' title=关于转发青岛市äh力资源和½C¾ä¼šä¿éšœå±€ã€Šå…³äº?017òq´åº¦é’岛蓝色¾læµŽåŒºå¼•æ™ºæˆæžœç¤ºèŒƒåŸºåœ°å¹´‹‚€å?018òq´åº¦é’岛蓝色¾læµŽåŒºå¼•æ™ºæˆæžœç¤ºèŒƒåŸºåœ°ç”³æŠ¥å·¥ä½œçš„通知》的通知 target="_blank">â—?关于转发青岛市äh力资源和½C¾ä¼šä¿éšœå±€ã€Šå…³äº?..</a><span>[09-18]</span></li> </ul></div> </div> <div class="neirongr floatleft"> <div class="neirongheader"> <div class="x_src floatleft">公示公告</div> <div class="floatright more"><a href="/n3318/n6516/n6519/n6528/index.html" target="_blank">更多</a></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="x_newsList x_new"><ul> <!-- ///动态列表获å?--> <li><a href='/n3318/n6516/n6519/n6528/220527170806511017.html' title=2022òq?月䆾òq›_º¦å¸‚本¿U‘及以上高校毕业生、技能äh才和™å¶å²—实习人才生活补脓审核通过名单公示通知 target="_blank">â—?2022òq?月䆾òq›_º¦å¸‚本¿U‘及以上高校毕业...</a><span>[05-27]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6519/n6528/220228161559641815.html' title=“智汇åã^度”äh才新æ”?™å¹è¡¥è´´ç”³æŠ¥æ—¶é—´è°ƒæ•´å…¬å‘?target="_blank">â—?“智汇åã^度”äh才新æ”?™å¹è¡¥è´´ç”³æŠ¥æ—¶é—´è°ƒæ•?..</a><span>[02-28]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6519/n6528/211025115246894864.html' title=2021òq?月䆾òq›_º¦å¸‚本¿U‘及以上高校毕业生和技能äh才生‹z»è¡¥è´´ã€é™¢æ ¡å¼•˜q›åŸ¹å…ÖMh才补助审栔R€šè¿‡åå•å…¬ç¤ºé€šçŸ¥ target="_blank">â—?2021òq?月䆾òq›_º¦å¸‚本¿U‘及以上高校毕业...</a><span>[10-25]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6519/n6528/210512081817063532.html' title=2021òq?月䆾òq›_º¦å¸‚本¿U‘及以上高校毕业生和技能äh才生‹z»è¡¥è´´å®¡æ ”R€šè¿‡åå•å…¬ç¤ºé€šçŸ¥ target="_blank">â—?2021òq?月䆾òq›_º¦å¸‚本¿U‘及以上高校毕业...</a><span>[05-12]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6519/n6528/201103151743997081.html' title=2020òq´ä¸‹åŠå¹´æ‹Ÿå‘放äh才补助有关äh员、院校、åã^台名单公½C?target="_blank">â—?2020òq´ä¸‹åŠå¹´æ‹Ÿå‘放äh才补助有关äh员ã€?..</a><span>[11-03]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6519/n6528/200902163210978716.html' title=关于做好“智汇åã^度”äh才新æ”?2条补助申报工作的公告 target="_blank">â—?关于做好“智汇åã^度”äh才新æ”?2条补助申...</a><span>[09-01]</span></li> <li><a href='/n3318/n6516/n6519/n6528/200423084852115834.html' title=2020òq?月䆾òq›_º¦å¸‚本¿U‘及以上高校毕业生和技能äh才生‹z»è¡¥è´´å®¡æ ”R€šè¿‡åå•å…¬ç¤ºé€šçŸ¥ target="_blank">â—?2020òq?月䆾òq›_º¦å¸‚本¿U‘及以上高校毕业...</a><span>[04-23]</span></li> <li><a title=关于公布å±×ƒ¸œçœ?018òq´å…·æœ‰å…¨æ—¥åˆ¶æŠ€å·¥æ•™è‚²æ‹›ç”Ÿèµ„格技工院校及其主要专业目录的通告 target="_blank">â—?关于公布å±×ƒ¸œçœ?018òq´å…·æœ‰å…¨æ—¥åˆ¶æŠ€å·¥æ•™...</a><span>[05-08]</span></li> </ul></div> </div> </div> <div class="it-r floatleft" id="con_tab_1_4" style="display: none;"><div class="rencaifuwu"> <ul> <li><a href="/n3318/n6516/n6520/n6574/index.html"> <p class="rcfw-pic"><img src="/n3318/n6516/images/1.png"></p> <p class="rcfw-test">人才补助甌™¯·</p> </a></li> <li><a href="/n3318/n6516/n6520/n6575/index.html"> <p class="rcfw-pic"><img src="/n3318/n6516/images/2.png"></p> <p class="rcfw-test">优秀实用人才培养推荐单位甌™¯·</p> </a></li> <li><a href="/n3318/n6516/n6520/n6580/index.html"> <p class="rcfw-pic"><img src="/n3318/n6516/images/3.png"></p> <p class="rcfw-test">人才落户甌™¯·</p> </a></li> <li><a href="/n3318/n6516/n6520/n6576/index.html"> <p class="rcfw-pic"><img src="/n3318/n6516/images/4.png"></p> <p class="rcfw-test">创新òq›_°è¡¥åŠ©ç”Œ™¯·</p> </a></li> <li><a href="/n3318/n6516/n6520/n6577/index.html"> <p class="rcfw-pic"><img src="/n3318/n6516/images/5.png"></p> <p class="rcfw-test">引才伯乐、招才引智工作站补助甌™¯·</p> </a></li> <li><a href="/n3318/n6516/n6520/n6581/index.html"> <p class="rcfw-pic"><img src="/n3318/n6516/images/6.png"></p> <p class="rcfw-test">子女入学甌™¯·</p> </a></li> <li><a href="/n3318/n6516/n6520/n6578/index.html"> <p class="rcfw-pic"><img src="/n3318/n6516/images/7.png"></p> <p style="width: 200px; float: left; margin-left: 15px; font-size: 16px; font-weight: bold; margin-top:30px;" >òq›_º¦å¸‚企ä¸?职工åQˆæŠ€å·¥ï¼‰ 院校引进培养人才补助甌™¯·</p> </a></li> <li><a href="/n3318/n6516/n6520/n6579/index.html"> <p class="rcfw-pic"><img src="/n3318/n6516/images/8.png"></p> <p class="rcfw-test">人才创办企业补助甌™¯·</p> </a></li> <li><a href="/n3318/n6516/n6520/n6582/index.html"> <p class="rcfw-pic"><img src="/n3318/n6516/images/9.png"></p> <p class="rcfw-test">人才公寓甌™¯·</p> </a></li> </ul> </div></div> <div class="photo floatleft" id="con_tab_1_5" style="display: none;"><div class="rencaifengcai"> <div class="oho zc floatleft"><img border="0" width="100%" src="/upload/181214140001298583/181214140036423782.jpg"><a href="/n3318/n6516/n6521/181214140001298583.html" target='_blank' title='泰山产业领军人才—刘é˜?>泰山产业领军人才—刘é˜?/a></div> <div class="oho zc floatleft"><img border="0" width="100%" src="/upload/181217140537267625/181217140950767223.jpg"><a href="/n3318/n6516/n6521/181217140537267625.html" target='_blank' title='​齐鲁乡村之星—侯元江'>​齐鲁乡村之星—侯元江</a></div> <div class="oho zc floatleft"><img border="0" width="100%" src="/upload/181214084137892662/181214084230674227.jpg"><a href="/n3318/n6516/n6521/181214084137892662.html" target='_blank' title='齐鲁乡村之星—郭俊山'>齐鲁乡村之星—郭俊山</a></div> <div class="oho zc floatleft"><img border="0" width="100%" src="/upload/181214135244642248/181214152723767223.jpg"><a href="/n3318/n6516/n6521/181214135244642248.html" target='_blank' title='青岛拔尖人才—于å¼?>青岛拔尖人才—于å¼?/a></div> <div class="oho zc floatleft"><img border="0" width="100%" src="/upload/181217141022345714/181217141247189481.jpg"><a href="/n3318/n6516/n6521/181217141022345714.html" target='_blank' title='青岛首席技师—崔永利'>青岛首席技师—崔永利</a></div> <div class="oho zc floatleft"><img border="0" width="100%" src="/upload/181217091951720007/181217092034673634.jpg"><a href="/n3318/n6516/n6521/181217091951720007.html" target='_blank' title='青岛市政府特ŒDŠæÓ|贴专家—杨振å¯d'>青岛市政府特ŒDŠæÓ|贴专家—杨振å¯d</a></div> <div class="oho zc floatleft"><img border="0" width="100%" src="/upload/181217140101783320/181217140517845041.jpg"><a href="/n3318/n6516/n6521/181217140101783320.html" target='_blank' title='青岛和谐使者—盛òq¿è'>青岛和谐使者—盛òq¿è</a></div> <div class="oho zc floatleft"><img border="0" width="100%" src="/upload/181213155336376514/181213155415314758.jpg"><a href="/n3318/n6516/n6521/181213155336376514.html" target='_blank' title='青岛乡村之星—张冠军'>青岛乡村之星—张冠军</a></div> <div class="oho zc floatleft"><img border="0" width="100%" src="/upload/181213154613814246/181213154948829165.jpg"><a href="/n3318/n6516/n6521/181213154613814246.html" target='_blank' title='青岛乡村之星—丁å?>青岛乡村之星—丁å?/a></div> <div class="oho zc floatleft"><img border="0" width="100%" src="/upload/181217141323033825/181217141531564522.jpg"><a href="/n3318/n6516/n6521/181217141323033825.html" target='_blank' title='青岛市政府特ŒDŠæÓ|贴专家—孙成勤'>青岛市政府特ŒDŠæÓ|贴专家—孙成勤</a></div> <div class="oho zc floatleft"><img border="0" width="100%" src="/upload/181217114115861716/181217114225814406.jpg"><a href="/n3318/n6516/n6521/181217114115861716.html" target='_blank' title='青岛名校镎쀔耉K‡‘å ?>青岛名校镎쀔耉K‡‘å ?/a></div> <div class="oho zc floatleft"><img border="0" width="100%" src="/upload/181217111731611734/181217111903876236.jpg"><a href="/n3318/n6516/n6521/181217111731611734.html" target='_blank' title='青岛名师—隋惠娟'>青岛名师—隋惠娟</a></div> </div></div> <div class="news_r floatleft" id="con_tab_1_6" style="display: none;"> <div class="sex floatleft"> <div class="neirongheader"> <div class="x_src floatleft">机构信息</div> <div class="floatright more"><a href="/n3318/n6516/n6522/n6529/index.html" target="_blank">更多</a></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="x_newsList x_new"></div> </div> <div class="neirongr floatleft"> <div class="neirongheader"> <div class="x_src66 floatleft">招才智引工作ç«?/div> <div class="floatright more"><a href="/n3318/n6516/n6522/n6530/index.html" target="_blank">更多</a></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="x_newsList x_new"></div> </div> </div> </div> </div> <div class="bubian"> <div class="floatleft wangshangbanshi"> <div class="neirongheader"> <div class="x_src">¾|‘上办事</div> </div> <div class="imga"><a target="_blank"><img src="/n3318/n6516/images/1.jpg" width="109" /></a> <a target="_blank"><img src="/n3318/n6516/images/2.jpg" width="109" /></a> <a target="_blank"><img src="/n3318/n6516/images/3.jpg" width="109" /></a> <a target="_blank"><img src="/n3318/n6516/images/4.jpg" width="109" /></a> <a target="_blank"><img src="/n3318/n6516/images/5.jpg" width="109" /></a> <a target="_blank"><img src="/n3318/n6516/images/6.jpg" width="109" /></a> <a target="_blank"><img src="/n3318/n6516/images/7.jpg" width="109" /></a> <a target="_blank"><img src="/n3318/n6516/images/8.jpg" width="109" /></a> <a target="_blank"><img src="/n3318/n6516/images/9.jpg" width="109" /></a> <a target="_blank"><img src="/n3318/n6516/images/10.jpg" width="109" /></a> <a target="_blank"><img src="/n3318/n6516/images/11.png" width="109" /></a> <a target="_blank"><img src="/n3318/n6516/images/12.png" width="109" /></a></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="floatright rencaixinzheg"><a href="/n3318/n6516/n6570/index.html" target="_blank"><img src="/n3318/n6516/images/rencaixinzheng.jpg" /></a> <a href="/n3318/n6516/n6571/index.html" target="_blank" style="margin-top: 7px;"><img src="/n3318/n6516/images/yanguigongcheng.jpg" /></a> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="foot"> <div class="foot-warp"><p class="foot-l"><a href="#"><img src="/n3318/n6516/images/foot1.png"></a></p><p class="foot-c" style="margin:20px;">òq›_º¦å¸‚äh才局 地址åQšåã^度市北京è·?9-1å?br></p></div></div> <a href="http://www.ubimas.com/">特级三aaa毛片</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>